Renginiai

Kalbų mokytojų bendradarbiavimas

„KALBŲ MOKYTOJŲ BENDRADARBIAVIMAS, UGDANT KLAUSOS SUTRIKIMĄ TURINČIUS VAIKUS“

 

2012 m. balandžio 3 d. Lietuvos surdopedagogų asociacija, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras organizavo seminarą „Kalbų mokytojų bendradarbiavimas, ugdant klausos sutrikimą turinčius vaikus“.

Seminare dalyvavo lietuvių kalbos, lietuvių gestų kalbos, anglų kalbos mokytojai, auklėtojai buvo, ir klausytojų, besidominančių šia tema, iš kitų Kauno miesto įstaigų.

Pirmoje seminaro dalyje buvo pristatyti pedagogų, psichologų pranešimai apie teksto skaitymą ir jo suvokimą integruotose lietuvių-lietuvių gestų pamokose, integracinius ryšius mokant anglų kalbos, patirtį mokytis ir mokyti mokinius kalbos, pasinaudojant užsienio kalbos mokymo metodika, kompiuterinėmis programomis, apie lietuvių gestų kalbos mokymo ir lietuvių kalbos mokymo ryšį, jo svarbą, apie Bendrųjų lietuvių kalbos ugdymo programų klausos sutrikimą turintiems vaikams ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo dermės stoką.

Pristatydami geruosius patirties pavyzdžius, pedagogai nesikoncentravo į problemas, su kuriomis susiduria, mokydami mokinius kalbos. Jos buvo aptariamos antroje seminaro dalyje. Didelį rūpestį mokytojams lituanistams keliantis Bendrųjų lietuvių kalbos ugdymo programų klausos sutrikimą turintiems vaikams ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo dermės nebuvimas sukėlė aktyvias diskusijas. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro direktorės pavaduotojai ugdymui Jolitai Levickienei patikinus, kad rengiama nauja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programa, visiems beliko tikėtis, kad bus sudaryta kompetentinga lietuvių kalbos mokytojų praktikų darbo grupė, kuri parengs ne tik Bendrąsias lietuvių kalbos ugdymo programas, bet ir mokinių galimybes atitinkančią pasiekimų patikrinimo programą.

Antroje seminaro dalyje pasidalinimas patirtimi vyko ir per atvirą veiklą – demonstruojant filmuotą lietuvių, lietuvių gestų, anglų kalbos pamokų, popamokinio kalbos ugdymo medžiagą bei kolegialiai ją aptariant.

Vėliau seminaro dalyviai darbą tęsė lietuvių kalbos mokytojų, lietuvių gestų kalbos mokytojų, anglų kalbos mokytojų sekcijose.

 

Informaciją pateikė Dalia Šarkienė