Straipsniai

LIETUVOS SURDOPEDAGOGŲ ASOCIACIJOS KONFERENCIJA 2015

2015 metų birželio 18 d. vyko kasmetinė Lietuvos surdopedagogų asociacijos narių konferencija. 2015 metų konferencija buvo skirta etnografiniams metams.

Konferencijos metu „Biznio mašinų kompanijos" atstovai pristatė interaktyvią klasę ir kitus IT produktus, skirtus ugdymui, apžvelgė įstaigų galimybes dalyvauti ES projektuose.

Konferencijos dalyviai iš visų LSA skyrių pristatė Lietuvos regionus ir jų ypatybes, kulinarinį paveldą bei tradicijas.

IMG 2043

Skaityti daugiau: LIETUVOS SURDOPEDAGOGŲ ASOCIACIJOS KONFERENCIJA 2015

Webinaras "Mokinių, turinčių klausos sutrikimą, kompetencijų ugdymas"

WEBINARAS „Mokinių, turinčių klausos sutrikimą, kompetencijų ugdymas"

Lietuvos surdopedagogų asociacija laimėjo finansavimą švietimo bendruomenių asociacijų stiprinimo programai vykdyti ir įgyvendino programą „Pedagogų, švietimo pagalbos specialistų ir tėvų surdopedagoginių kompetencijų plėtotė“.

20141029 121751

Skaityti daugiau: Webinaras "Mokinių, turinčių klausos sutrikimą, kompetencijų ugdymas"

Lietuvos surdopedagogų asociacijos suvažiavimas

2013 m. birželio 26-27 dieną įvyko Lietuvos surdopedagogų asociacijos narių suvažiavimas Kaune. Susitikime dalyvavo surdopedagogai iš Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos, Kauno lopšelio darželio „Klausutis",Šiaulių sutrikusios klausos vaikų ugdymo centro, Klaipėdos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos, Alytaus. Dalyviai turėjo galimybę patobulinti savo kompetencijas lektorės Renatos Dudzinskienės seminare "Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo planavimas" bei pasimėgauti laisvalaikio programa kaimo turizmo sodyboje.

IMG 1813 

Skaityti daugiau: Lietuvos surdopedagogų asociacijos suvažiavimas

Konferencijos "Sutrikusios klausos vaikų ugdymas: dabartis ir perspektyvos" akimirkos

2014 m. balandžio 16 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyko Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, turizmo plėtros reikalų valdybos švietimo ir ugdymo skyriaus, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro, Lietuvos surdopedagogų asociacijos ir Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro organizuota Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro 75-čiui skirta respublikinė konferencija „Sutrikusios klausos vaikų ugdymas: dabartis ir perspektyvos".

IMG 5622

Skaityti daugiau: Konferencijos "Sutrikusios klausos vaikų ugdymas: dabartis ir perspektyvos" akimirkos

Kalbų mokytojų bendradarbiavimas

„KALBŲ MOKYTOJŲ BENDRADARBIAVIMAS, UGDANT KLAUSOS SUTRIKIMĄ TURINČIUS VAIKUS“

 

2012 m. balandžio 3 d. Lietuvos surdopedagogų asociacija, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras organizavo seminarą „Kalbų mokytojų bendradarbiavimas, ugdant klausos sutrikimą turinčius vaikus“.

Seminare dalyvavo lietuvių kalbos, lietuvių gestų kalbos, anglų kalbos mokytojai, auklėtojai buvo, ir klausytojų, besidominančių šia tema, iš kitų Kauno miesto įstaigų.

Pirmoje seminaro dalyje buvo pristatyti pedagogų, psichologų pranešimai apie teksto skaitymą ir jo suvokimą integruotose lietuvių-lietuvių gestų pamokose, integracinius ryšius mokant anglų kalbos, patirtį mokytis ir mokyti mokinius kalbos, pasinaudojant užsienio kalbos mokymo metodika, kompiuterinėmis programomis, apie lietuvių gestų kalbos mokymo ir lietuvių kalbos mokymo ryšį, jo svarbą, apie Bendrųjų lietuvių kalbos ugdymo programų klausos sutrikimą turintiems vaikams ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo dermės stoką.

Pristatydami geruosius patirties pavyzdžius, pedagogai nesikoncentravo į problemas, su kuriomis susiduria, mokydami mokinius kalbos. Jos buvo aptariamos antroje seminaro dalyje. Didelį rūpestį mokytojams lituanistams keliantis Bendrųjų lietuvių kalbos ugdymo programų klausos sutrikimą turintiems vaikams ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo dermės nebuvimas sukėlė aktyvias diskusijas. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro direktorės pavaduotojai ugdymui Jolitai Levickienei patikinus, kad rengiama nauja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programa, visiems beliko tikėtis, kad bus sudaryta kompetentinga lietuvių kalbos mokytojų praktikų darbo grupė, kuri parengs ne tik Bendrąsias lietuvių kalbos ugdymo programas, bet ir mokinių galimybes atitinkančią pasiekimų patikrinimo programą.

Antroje seminaro dalyje pasidalinimas patirtimi vyko ir per atvirą veiklą – demonstruojant filmuotą lietuvių, lietuvių gestų, anglų kalbos pamokų, popamokinio kalbos ugdymo medžiagą bei kolegialiai ją aptariant.

Vėliau seminaro dalyviai darbą tęsė lietuvių kalbos mokytojų, lietuvių gestų kalbos mokytojų, anglų kalbos mokytojų sekcijose.

 

Informaciją pateikė Dalia Šarkienė


Daugiau straipsnių...

  1. Paroda
  2. Konferencija