Renginiai

Webinaras "Mokinių, turinčių klausos sutrikimą, kompetencijų ugdymas"

WEBINARAS „Mokinių, turinčių klausos sutrikimą, kompetencijų ugdymas"

Lietuvos surdopedagogų asociacija laimėjo finansavimą švietimo bendruomenių asociacijų stiprinimo programai vykdyti ir įgyvendino programą „Pedagogų, švietimo pagalbos specialistų ir tėvų surdopedagoginių kompetencijų plėtotė“.

20141029 121751

2014 m. spalio 29 dieną buvo organizuotas pagal programą numatytas seminaras nuotoliniu būdu (webinaras) „Mokinių, turinčių klausos sutrikimą, ugdymo ypatumai“, kuriame dalyvavoo 74 pedagogai iš įvairių Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ugdymo įstaigų. Webinaro metu buvo pristatytas programos metu išleistas metodinis leidinys „Iš surdopedagogo patirties. Ugdome negirdintį vaiką“, skaitomi pranešimai apie sutrikusios klausos vaikų/mokinių ugdymą.

 

 

LSA pirmininkė Laimutė Gervinskienė

20141029 110037

20141029 111755

20141029 120002

20141029 122147