Apie mus

LSA istorija

Lietuvos surdopedagogų asociacijos (tuomet – draugija) ištakos siekia 1996 metus. Tų metų gruodžio 13-14 dienomis įvyko respublikinis surdopedagogų atstovų pasitarimas, kuris svarstė įvairius vaikų su klausos negalia ugdymo klausimus. Pasitarimo dalyviai dirbo, diskutavo 4 darbo grupėse, kuriose svarstė tokius svarbius klausimus: vaikų su klausos negalia ugdymo įstaigos; ugdymo proceso sėkmės ir nesėkmės; praktinis ir intelektualinis ugdymas; gestų kalba ugdymo procese.

Vienas iš svarbių klausimų, kuriuos aptarė pasitarimo dalyviai, buvo Lietuvos surdopedagogų draugijos steigimas. 1997 metų kovo 14 d. Kaune, tuometinėje Kauno neprigirdinčiųjų internatinėje mokykloje (dabar – Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras) įvyko steigiamoji Lietuvos Respublikos Surdopedagogų draugijos konferencija, kurioje dalyvavo 40 surdopedagogų iš Lietuvos mokyklų, kuriose mokėsi vaikai su klausos negalia. Pagrindine draugijos steigimo priežastimi surdopedagogai įvardijo tai, kad Švietimo ir mokslo ministerijoje nėra specialisto, kuris rūpintųsi vaikų su klausos negalia ugdymo reikalais; problemas, susijusias su šių mokinių ugdymu, svarsto, neįtraukiant mokytojų praktikos, nesitariant su jais.

Paskelbtas pagrindinis Surdopedagogų draugijos tikslas – ginti mokyklų interesus, tobulinti mokymo procesą.

1997 m. kovo 14 d. vykusi konferencija priėmė tokius nutarimus:

1997 m. balandžio 9 d. Lietuvos Respublikos Surdopedagogų draugija buvo oficialiai įregistruota Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje, jos buveinės adresas – Uosio g. 7, Kaune.

2000 m. birželio 15 d. vyko pirmoji Surdopedagogų draugijos ataskaitinė rinkiminė konferencija, kurios metu naująja draugijos pirmininke buvo išrinkta Dalia Šarkienė, Kauno neprigirdinčiųjų internatinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Dalios Šarkienės iniciatyva 2000-2002 m. Surdopedagogų draugija organizavo respublikinį seminarų ciklą „Mokome naujai“, kurio metu seminarai buvo Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Klaipėdos mokyklose.

2003 metais buvo parengtas ir išleistas informacinis leidinys apie Lietuvos Respublikos sutrikusios klausos vaikų ugdymo įstaigas „Į garsų ir žodžių pasaulį“.

2004 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublikos Surdopedagogų draugijos ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje pirmininke buvo išrinkta Rasa Jankevičienė, Kauno neprigirdinčiųjų internatinės mokyklos Surdopedagogikos informacijos ir metodikos skyriaus vedėja, kuri vadovavo draugijos veiklai iki 2010 m. spalio 25 dienos. 2009 m. balandžio 24 d. įvyko tarptautinė konferencija „Gestų kalba mokykloje, praeitis, dabartis ir vizija“.

Nuo įsisteigimo 1997 metais Lietuvos Respublikos draugijos narių skaičius išaugo iki 107 narių 2010 metais. 2010 m. spalio mėn. draugijos nariai, susirinkę į ataskaitinę rinkiminę konferenciją Kaune, nutarė, kad reiktų pakeisti organizacijos pavadinimą, įstatus. 2010 m. spalio 25 dieną naująja draugijos pirmininke buvo išrinkta Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro direktorė Laimutė Gervinskienė. 2011 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos Surdopedagogų draugija tapo Lietuvos surdopedagogų asociacija, buvo įregistruoti nauji jos įstatai.

2011 m. lapkričio 4 d. Kaune buvo organizuota respublikinė konferencija „Mokinių, turinčių klausos sutrikimą, bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymo patirtis“, taip pat vyko visuotinis asociacijos narių susirinkimas, kurio metu buvo priimti sprendimai dėl stojamojo ir metinio nario mokesčių padidinimo.

Nuo 2012 m. sausio 1 d. stojamasis mokestis yra 10 Lt, o metinis nario mokestis – 20 Lt.

Šiuo metu asociacija vienija 129 narius, dirbančius įvairiose Lietuvos sutrikusios klausos mokinių ugdymo įstaigose ir kitose organizacijose. Gausiausias narių skaičiumi yra Kauno krašto skyrius, turintis 59 narius, Panevėžio krašto skyrius, turi 25 narius, Vilniaus krašto skyrius – 19 narių, Šiaulių krašto skyrius – 18 narių, Klaipėdos krašto skyrius – 17 narių.